Donații

01

Regulamentul privind organizațiile neguvernamentale:

 

1. Programul este deschis oricărui ONG sau grup de inițiativă al cărui formular de candidatură, depus până la termenul limită, a fost acceptat de către Asociația „The House”.

2. Asociația „The House” își rezervă dreptul de a selecta ONG-urile eligibile dintre aplicanți.

3. În cazul în care o persoană aparținând unei organizații (conducător, membru) atacă sau aduce atingere reputației Asociației „The House” într-un mod nefondat și rău intenționat, fundația are dreptul de a revizui cazul și chiar de a exclude organizația respectivă din programele sale pentru o perioadă determinată de timp.

4. Proiectul trebuie să servească o cauză specifică a comunității, să aibă un impact măsurabil, să genereze o schimbare în viața comunității și să poată fi realizat în 3-6 luni (costuri de operare ≠ cauza comunității).

5. Sarcinile ONG-ului:

 

 • recrutează ambasadori (vezi calendarul). Respectă numărul de locuri rezervate ambasadorilor, adică maximum 30 de ambasadori (alergători și bicicliști – indiferent de repartiție).
 • Primește și distribuie pachetul de pornire ambasadorilor săi.
 • Ține legătura cu ambasadorii săi. Îi informează cu privire la aspectele care îi privesc. Îi informează despre modalitățile de colectare a donațiilor și îi ajută să colecteze donații.
 • organizează și gestionează campania de alergare/plimbare/bicicletă în ziua evenimentului (29 mai 2023) pentru ambasadorii săi:
 • Ține o evidență a locurilor în care ambasadorii săi aleargă/se plimbă/merg pe bicicletă.
 • În cazul în care echipa sa de ambasadori aleargă, merge pe jos sau merge cu bicicleta împreună, organizația își asumă responsabilitatea de a se asigura că toți participanții respectă regulile de sănătate publică (igienă, păstarea distanței) pentru a preveni răspândirea coronavirusului.
 • Este responsabil să se asigure că ambasadorii săi își înscriu performanțele pe pagina web a programului după eveniment (câți kilometri au alergat, mers pe jos sau pe bicicletă).
 • mobilizează donatorii (a se vedea programul) și este responsabil de primirea donațiilor

6. ONG-ul primește 90% din banii pe care îi strânge de la Asociația „The House” pe bază de contract, sub formă de subvenție, și este răspunzător în fața Asociației „The House”. Durata de execuție a proiectelor nu trebuie să depășească, de preferință, 3- 6 luni. Aceasta poate fi extinsă în cazuri speciale.

7. Asociația ”The House” va plăti subvenția către ONG în două părți (partea I – 90%,partea II – 10%). Cea de-a doua tranșă va fi plătită după decontarea finală a proiectului.

8. În cazul în care ONG-ul beneficiar nu își reglează conturile cu Asociația „The House” până la termenul limită, acesta nu va primi 10% din subvenție, iar dacă nu își reglează conturile în termen de 3 luni de la termenul limită, va fi obligat să ramburseze întreaga sumă a subvenției către Asociația „The House”. Aceste fonduri vor fi donate de către Asociația „The House” pentru următoarea ediție Fuss NEKI! Ciuc.

 

02

Regulamentul privind ambasadorii:

 

1. Poate fi ambasador oricine care poate alerga cel puțin 1 km, merge pe jos cel puțin 1 km, merge cu bicicleta cel puțin 1 km. Pot participa la eveniment și persoanele cu dizabilități, cu condiția ca acestea să acționeze singure și nu cu ajutorul unei mașini. O persoană adultă răspunde pentru participarea unei persoane cu dizabilități.

2. Înainte de a se înscrie, ambasadorul trebuie să contacteze organizația pentru a cărei cauză dorește să alerge, să meargă pe jos sau pe bicicletă și poate fi ambasador al cauzei doar dacă ONG-ul este de acord (a se vedea Identificarea organizației).

3. Te poți înscrie pentru a deveni ambasador doar online, accesând www.csik.fussneki.ro, și doar în termenul specificat. Pentru a se califica ca ambasador, persoana înscrisă trebuie să trimită Asociației ”The House” formularul de înscriere completat, o fotografie a sa și să plătească taxa de înscriere până la termenul stabilit. În cazul în care ambasadorul este minor sau persoană cu dizabilități, formularul de înscriere va fi completat de o persoană adultă care își asumă responsabilitatea pentru participarea acestuia (de exemplu, un părinte, un tutore sau un profesor de educație fizică).

4. Ambasadorul trebuie să furnizeze adresa sa de e-mail și numărul de telefon, astfel încât organizatorul (Asociația „The House”) să îi poată comunica orice informație care îl privește.

5. Asociația „The House” poate afișa pe site-urile și formularele sale toate datele furnizate de ambasador în formularul de înscriere, cu excepția următoarelor: vârsta, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail. Acestea din urmă pot fi utilizate numai în scopuri statistice sau de contact.

6. Veți primi pachetul de pornire de la liderul de proiect al ONG-ului.

7. Ambasadorul poate alerga, merge pe jos sau pe bicicletă orice număr de kilometri în intervalul de timp stabilit (maxim 2 ore). Aceasta nu este o competiție! Pentru a obține o performanță mai bună, se recomandă să porniți mai încet. Se iau în considerare doar distanțele alergate, parcurse pe jos sau pe bicicletă fără întrerupere.

8. Ambasadorul se poate opri pentru a se odihni, a mânca, a bea, a se îmbrăca sau a merge la toaletă.

9. Ambasadorul se angajează să introducă distanța parcursă pe site-ul www.csik.fussneki.ro (până la termenul limită solicitat de organizatori) după alergare/mers pe jos/ciclism.

10. Sarcinile ambasadorului:

 

 • să alerge, să meargă pe jos sau cu bicicleta o distanță cât mai mare,
 • să mobilizeze donatorii (a se vedea programul) și este responsabil de primirea
  donațiilor

11. Prin înscriere, ambasadorul declară că participă în mod voluntar și că starea sa de sănătate este adecvată pentru a participa la alergare/mers pe jos/ciclism. În caz de accidentare, nu va avea nicio pretenție față de organizatori.

12. Va urma și va respecta regulile de sănătate publică (igienă, păstrarea distanței) pentru a preveni răspândirea coronavirusului oriunde va alerga/ merge pe jos/ merge cu bicicleta în ziua evenimentului.

03

Regulamentul privind donatorii:

 

1. Oricine poate dona și face o promisiune pentru orice ambasador al Fuss NEKI! Ciuc, indicând ambasadorul pe care îl susține, suma și metoda de donație (fixă sau pe km). Promisiunile de donații pot fi făcute în termenul specificat (4 săptămâni).

2. În cazul în care donatorul „pariază” pe numărul de ture/kilometri parcurși de ambasador, suma indicată de donator în formularul de înscriere se înmulțește cu numărul de ture parcurse de ambasador, iar donatorul va sprijini proiectul reprezentat de ambasador cu această sumă totală.

3. Donatorii pot, de asemenea, să contribuie cu o sumă fixă la un proiect, caz în care trebuie să completeze formularul în consecință.

4. Donatorul va plăti suma finală a donației către Asociația „The House” în una din
următoarele modalități:

 

 • să o dea ONG-ului (chiar prin intermediul ambasadorului, cel târziu până la 29 mai),
 • prin depunerea la sediul Asociației „The House” (str. Mihai Eminescu nr. 5, vizavi de casa de schimb valutar, în zilele lucrătoare între orele 9-18, cel târziu până la 29 mai).
 • prin transfer bancar în RON (cel târziu până la 29 mai: Asociația „The House”: Miercurea Ciuc, str. Culmei nr. 15, sc. B, ap. 11, CUI: 36328190, Banca Transilvania, IBAN RO27BTRLRONCRT0354032002 – la rubrica „detalii plată” se scrie: Fuss NEKI! Ciuc + numele ambasadorului

5. Asociația „The House” poate afișa numele donatorului și suma donată pe pagina sa web și pe formularele sale. Toate celelalte date sunt folosite doar în scopuri statistice și pentru colectarea donațiilor.

Angajamentele organizatorului principal (Asociația „The House”)

 

1. Coordonarea profesională a programului + mediatizare continuă.

2. Furnizarea de resurse financiare, materiale și umane pentru punerea în aplicare a programului (licitații, sponsorizări, voluntari).

3. Asociația ”The House” va folosi taxele de înscriere și 10% din donații pentru a acoperi costurile de organizare a evenimentului.

4. Asigură locația, condiții sigure de alergare/plimbare/bicicletă și pentru suporterii în ziua evenimentului pentru echipele care doresc să defileze în Piața Libertății.

5. Organizatorul își rezervă dreptul de a face înregistrări video, audio și filmări în timpul programului, care vor fi în continuare proprietatea sa. Organizatorul are libertatea de a utiliza înregistrările în materiale publicitare și alte materiale de comunicare (de exemplu, bannere, afișe, broșuri), prin urmare, persoanele care apar în fotografii/filmări nu au dreptul la nicio compensație.

6. Organizatorul nu este responsabil pentru obiectele lăsate la locul evenimentului.

7. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data evenimentului și de a omite sau de a modifica orice element de program planificat și anunțat în prealabil în legătură cu evenimentul .

8. Organizatorul va utiliza datele ONG-ului în scopuri contractuale, statistice și de contact. Descrierea detaliată este cuprinsă în Politica de confidențialitate, pe care ONG-ul care se înscrie în program o va primi pentru a citi și a accepta termenii acesteia.

9. Organizatorul va utiliza datele ambasadorului în scopuri statistice, de contact și informare, precum și pentru colectarea donațiilor făcute pentru ambasador (în cazul în care donatorul nu poate fi contactat). Descrierea detaliată este cuprinsă în Politica de confidențialitate, pe care ambasadorul o va primi pentru a citi și a accepta termenii acesteia.

10. Organizatorul va utiliza datele donatorului în scopuri statistice, de contact și informare, precum și pentru colectarea donațiilor făcute. Descrierea detaliată este cuprinsă în Politica de confidențialitate, pe care donatorul o va primi pentru a citi atunci când face o donație.

Inițiatori ai proiectului