Támogatások

01

Civil szervezetekre vonatkozó szabályzat:

 

1. A programban bármely civil szervezet részt vehet, amelynek a határidőig beküldött jelentkezési lapját a The House Egyesület elfogadta.

2. A The House Egyesület fenntartja a jogot a hozzá pályázó civil szervezetek megválogatására.

3. Amennyiben egy szervezethez tartozó személy (vezető, tag) a The House Egyesület hírnevét megalapozatlanul, rosszindulatúan támadja, rontja, az alapítványnak jogában áll felülvizsgálni az esetet és akár kizárni programjaiból az illető szervezetet meghatározott ideig.

4. A projekt konkrét közösségi ügyet kell szolgáljon, amelynek mérhető eredménye van, változást generál a közösség életében és 3-6 hónap alatt megvalósítható (működési költség ≠ közösségi ügy).

5. A civil szervezet feladatai:

 

 • nagyköveteket toboroz (lásd ütemterv). Betartja a nagykövetek számára fenntartott helyek számát, ami legtöbb 30 nagykövetet jelent (futót és biciklizőt – bármilyen eloszlásban).
 • Átveszi és kiosztja nagyköveteinek a startcsomagot.
 • Nagyköveteivel tartja a kapcsolatot. Informálja őket a rájuk vonatkozó kérdésekben. Ismerteti velük az adományok begyűjtésének módjait és segít nekik az adományok begyűjtésében.
 • megszervezi, kézben tartja a futó/gyalogló/bicikliző akciót az esemény napján (2023. május 29-én) a saját nagykövetei számára:
 • Nyilvántartja, hogy nagykövetei hol futnak/gyalogolnak/bicikliznek.
 • Amennyiben együtt fut/gyalogol/biciklizik nagyköveteinek csapata, a szervezet felelősséget vállal azért, hogy a jelenlévők betartsák a koronavírus terjedésének megelőzésére vonatkozó közegészségügyi előírásokat (higiénia, távolságtartás).
 • Felel azért, hogy nagykövetei az esemény lejárta után bevezessék a teljesítményüket a program weboldalán (hogy ki hány kilométert futott/gyalogolt/biciklizett).
 • adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért

      6. A civil szervezet az általa összegyűjtött összeg 90%-át szerződéses alapon, támogatás formájában kapja meg The House Egyesülettől, és elszámolási kötelezettséget vállal a The House Egyesület felé. A projektek megvalósítási ideje lehetőleg ne haladja meg a 3-6 hónapot. Speciális esetben lehet hosszabbítani.

      7. A The House Egyesület két részben folyósítja a támogatást a civil szervezetnek (I. rész 90%, II. rész 10%). A második rész átutalására a projekt végső elszámolása után kerül sor.

      8. Amennyiben a támogatott civil szervezet nem számol el a megadott határidőig a The House Egyesületnek, úgy a támogatás 10%-át nem kapja meg, és ha a felszólítást követően sem teljesíti 3 hónapon belül elszámolási kötelezettségét, úgy a teljes támogatás összegét köteles visszafizetni a The House Egyesületnek. Ezeket a pénzösszegeket a The House Egyesület a következő Fuss NEKI! Csík szervezésére fordítja.

 

02

Nagykövetekre vonatkozó szabályzat:

 

1. Bárki lehet nagykövet, aki legalább egy 1 km-t le tud futni, le tud gyalogolni, le tud biciklizni. 

2. A nagykövet, a regisztrálást megelőzően köteles felvenni a szervezettel a kapcsolatot, amelynek ügyéért futni/gyalogolni/biciklizni szeretne, és csak akkor lehet nagykövete az ügynek, ha azzal a civil szervezet is egyetért (lásd: Szervezet azonosító).

3. Nagykövetnek csak online lehet jelentkezni, a www.csik.fussneki.ro honlapon, és csak a megadott időintervallumban. A regisztráló személy csak akkor minősül nagykövetnek, ha elküldi a The House Egyesületnek a jelentkezési űrlapját, egy fényképet magáról, ugyanakkor kifizeti a regisztrációs díjat a megadott határidőig. Ha a nagykövet kiskorú vagy fogyatékkal élő, a jelentkezési lapját egy felnőtt személy tölti ki, aki vállalja az ő részvételéért a felelősséget (pl. szülő, gyám vagy testnevelő tanár).

4. A nagykövet köteles megadni az e-mail címét és telefonszámát, hogy a szervező (The House Egyesület) értesíteni tudja minden őt érintő információról.

5. A The House Egyesület megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain a nagykövet által megadott összes adatot, ami a jelentkezési lapon szerepel, kivéve a következőket: életkor, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Az utóbbiakat csak statisztikák készítésére vagy az elérhetőség érdekében használhatja.

6. Rajtcsomagját a civil szervezet projektvezetőjétől kapja kézhez.

7. A nagykövet bármennyi kilométert lefuthat/legyalogolhat/lebiciklizhet a megadott időkeretben (maximum 2 óra). Ez nem verseny! Ajánlott a lassú kezdés, így garantáltan nagyobb teljesítményre lesz képes. Csak az egyhuzamban lefutott, legyalogolt, lebiciklizett távolságok számítanak.

8. A nagykövet megállhat pihenni, enni, inni, öltözködni vagy wc-re menni.

9. A nagykövet vállalja, hogy a futást/gyaloglást/biciklizést követően (a szervezők által kért határidőre) bevezeti az általa teljesített táv hosszát a www.csik.fussneki.ro weboldal felületén.

10. A nagykövet feladatai:

 

 • minél nagyobb távot lefut/legyalogol/leteker,
 • adományozókat mozgósít (lásd ütemterv) és felel az adományok beérkezéséért
 • A nagykövet a civil szervezettel tartja a kapcsolatot, amelynek ügyéért fut/gyalogol/biciklizik. Rendkívüli esetekben a Fuss NEKI! Csík program vezetőjével veszi fel direktben a kapcsolatot.

    Távol élő/elszármazott nagykövet a következőkben különbözik a többi nagykövettől:

 

 • kötődik Csíkszeredához vagy a régióhoz
 • nem vesz részt a rendezvényen, de vállalja, hogy aznap megtartja adománygyűjtő futását/gyaloglását/biciklizését ott, ahol éppen tartózkodik

11. A nagykövet jelentkezésével vállalja, hogy önszántából vesz részt a rendezvényen, és hogy egészségi állapota alkalmas a futáson/gyaloglások/biciklizésen való részvételre. Abban az esetben, ha sérülést szenved, nem lesz semmilyen követelése a szervezők felé.

12. Figyelemmel követi a koronavírus terjedésének megelőzésére vonatkozó közegészségügyi előírásokat (higiénia, távolságtartás) és betartja azokat, bárhol is fusson/gyalogoljon/biciklizzen az esemény napján.

03

Adományozókra vonatkozó szabályzat:

 

1. Bárki lehet adományozó és megteheti felajánlását az egyes nagykövetekre a Fuss NEKI! Csík honlapján, megjelölve a nagykövetet, akit támogat, a felajánlás összegét és módját (fix vagy km-enkénti felajánlás).
A felajánlásokat a megadott időintervallumban (4 hét) lehet megtenni.

2. Ha az adományozó „fogadásszerűen” a nagykövet által megtett köröket/kilométereket támogatja, úgy az adományozó által a jelentkezési űrlapban megjelölt összeg szorzódik a nagykövet által teljesített körök számával és az adományozó ezzel a végösszeggel támogatja a nagykövet által képviselt projektet.

3. Az adományozó egy fix összeggel is támogathatja valamely projektet, ez esetben ennek megfelelően kell kitöltenie az űrlapot.

4. Az adományozó The House Egyesületnek fizeti ki a támogatás végösszegét, ennek módjai a következők:

 

 • odaadni a támogatott civil szervezetnek (akár a nagyköveten keresztül, legkésőbb május 29-ig),
 • eljuttatni a The House Egyesület irodába (Mihai Eminescu u. 5. sz., piaci valutaváltóval átellenben, hétköznap 9-17 óra között, legkésőbb máj. 29-ig)
 • banki átutalással, román lejben (legkésőbb máj. 29-ig: Asociația „The House”: Miercurea Ciuc, str. Culmei nr. 15, sc. B, ap. 11, CUI: 36328190, Banca Transilvania, IBAN RO27BTRLRONCRT0354032002 – megjegyzésbe beírni: Fuss NEKI! Csik + a nagykövet neve) 

5. A The House Egyesület megjelenítheti honlapjain, nyomtatványain az adományozó nevét és a felajánlott összeget. Az összes többi adat csupán statisztikák készítésére és a felajánlott adományok begyűjtésére szolgál.

Főszervező (The House Egyesület) vállalásai:

 

1. A program szakmai koordinálása + folyamatos mediatizálás.

2. Anyagi, eszközbeli és humán erőforrás biztosítása a program lebonyolítására (pályázat, szponzorizáció, önkéntesek).

3. A The House Egyesület a regisztrációs díjakat, továbbá a felajánlott támogatások 10%-át az esemény szervezési költségeire fordítja.

4. Biztosítja a rendezvény napján a helyszínt, a biztonságos futás/gyaloglás/biciklizés és szurkolás feltételeit azon csapatok számára, akik a Taps téren szeretnének felvonulni.

5. A programszervező fenntartja a jogot, hogy a program lebonyolítása alatt képi-, hang- és filmfelvételeket készítsen, melyek a továbbiakban az ő tulajdonát képezik. A készült anyagokat a szervező szabadon felhasználhatja reklám és egyéb kommunikációs anyagaiban (pl. banner, plakát, szórólap), ezért a fotón/mozgófilmen szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

6. A rendezvény helyszínén elhagyott tárgyakért a szervező nem vállal felelősséget.

7. A szervező fenntartja a jogot az esemény időpontjának megváltoztatására, ill. minden, az eseménnyel kapcsolatos előre tervezett és bejelentett programelem kihagyására, megváltoztatására.

8. A szervező a civil szervezet adatait a szerződéskötéshez és statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a programra regisztráló civil szervezet megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.

9. A szervező a nagykövet adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a nagykövetre tett adományok begyűjtésének céljából (amennyiben az adományozóval nem sikerül felvenni a kapcsolatot). Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet a regisztráló nagykövet megkap elolvasásra és egyetért a benne foglaltakkal.

10. A szervező az adományozó adatait statisztikák készítéséhez használja fel, továbbá kapcsolattartás, tájékoztatás céljából, valamint a megtett adományok begyűjtésének céljából. Részletes leírás az adatvédelmi szabályzatban, melyet az adományozó megkap elolvasásra a felajánlás megtételekor.

 

A projekt megvalósítói