Támogatások

Projektvezető
Ábrahám Tünde
E-mail cím
abraham.tunde@kalot.ro
Telefonszám
0745327944
Teljesítési helyszín
Csíkszereda
Regisztrálok nagykövetnek

A képviselt projekt célja

A KALOT 2024-es célja, hogy minden Csíkban élő 11- ikes diáknak legyen lehetősége részt venni egy olyan pályaorientációs foglalkozáson, ahol megtapasztaltja saját képességeit, beállítódását. A foglalkozások kiemelt célja, hogy a fiatalok képesek legyenek tudatosabb jövőkép formálására, javuljon döntéshozó képességük és értsék meg az életpálya-építés folyamat-jellegét.

A projekt leírása

A tények azt mutatják, hogy a fiatalok jelentős része nem a végzettségének megfelelő szakmában dolgozik és jelentős a pályaelhagyók száma. A projekt keretében 3-4 órás élményalapú, önismeretre alapuló, teszteket alkalmazó foglalkozásokat tartunk fiataloknak. A foglalkozások során abban segítjük őket, hogy a sok esetben kényszer- pályaválasztás helyett a fiatalok életében az egyéni képességek és készségek ismeretére kerüljön a hangsúly. A foglalkozások célja, hogy segítse a diákokat a felnőtt léthez szükséges szerepvállalásra, a produktív életút megtervezésére. A projekt során elsősorban nem a pályák és szakmák bemutatására törekszünk, hanem az önismeret fejlesztésére, az élethosszig való tanulásra való felkészítésre, a felelősség vállalására. A foglakozásokat a KALOT keretében működő lelkigondozói végzettséggel rendelkező segítő szakemberek tartják, akiket külön képzés keretében készítünk fel a fiatalok szakmai életútra történő folyamatelvű felkészítésében, mentorálásában.
19 650 lej
Projekt célösszege
-
Lehetséges támogatások
-
Teljes támogatások összege

Nagykövetek, akik a szervezetet képviselik