Támogatások

Futó nagykövet
Fix támogatások
-
Kilométeres támogatások
-
Összes lehetséges támogatás
-

Nagyköveti motiváció

A KALOT Egyesület olyan programokat kínál évek óta, amelyek nagyon fontosak, hiánypótlóak a Csíki térségben, de alkalmanként egész Székelyföldön. Tizenegy éve járok például olvasóklubba, amely egy fantasztikus kikapcsolódást, de szellemi gyarapodási lehetőséget és nem utolsó sorban remek közösséget is ad. De hozzám hasonlóan sokan tapasztalták meg a KALOT egyesület tevékenységeink jótékony "mellékhatásait" :) Jelen programjuknak is csak pozitív impaktját látom. Pedagógusként és társadalomkutatóként naponta tapasztalom, hogy nagyon nagy szükség van olyan kezdeményezésekre is, amelyet az egyesület most tervez: pályaorientáció a középiskola utolsó előtti évében levő csíki fiataloknak. Mert össztársadalmi haszna van annak, ha a középiskolások tudatosan, célorientáltan, saját képességeik ismeretének birtokában választanak szakmát, terveznek jövőt, válnak elégedett felnőttekké. Én idén ezért futok! :)

A képviselt projekt célja

A tények azt mutatják, hogy a fiatalok jelentős része nem a végzettségének megfelelő szakmában dolgozik és jelentős a pályaelhagyók száma. A projekt keretében 3-4 órás élményalapú, önismeretre alapuló, teszteket alkalmazó foglalkozásokat tartunk fiataloknak. A foglalkozások során abban segítjük őket, hogy a sok esetben kényszer- pályaválasztás helyett a fiatalok életében az egyéni képességek és készségek ismeretére kerüljön a hangsúly. A foglalkozások célja, hogy segítse a diákokat a felnőtt léthez szükséges szerepvállalásra, a produktív életút megtervezésére. A projekt során elsősorban nem a pályák és szakmák bemutatására törekszünk, hanem az önismeret fejlesztésére, az élethosszig való tanulásra való felkészítésre, a felelősség vállalására. A foglakozásokat a KALOT keretében működő lelkigondozói végzettséggel rendelkező segítő szakemberek tartják, akiket külön képzés keretében készítünk fel a fiatalok szakmai életútra történő folyamatelvű felkészítésében, mentorálásában.
5 km
Vállalt teljesítmény
-
Teljesített táv
-
Teljes támogatások összege